نویسنده خوب...نویسنده....است

آذریزدی هم رفت..یک نویسنده خوب که قصه های خوبی را برای بچه های خوب مینوشت. با قصه هایش شبهای کودکی را سرمی کردیم و روزهای گرم تابستان را سپری. روحش قرین رحمت ایزدی باد. راست میگویند که نویسنده خوب نویسنده ای است مرده باشد. به قول شاعر کاشکی صاحب هنر را زنده گان مرده دوست در زمان زنده بودن مرده میپنداشتند.

نخستین دفاع بهشتی

روز گذشته اولین دفاع داز پایان نامه دوره کارشناسی ارشد که با همکاری کتابخانه ملی و دانشگاه بهشتی برگزار گردید انجام شد. در این دفاع خانم فرقدان از رساله خود در زمینه تحلیل محتوای نشریه گنجینه اسناد دفاع کرد. استاد راهنمای ایشان آقای دکتر رضایی شریف آبادی بودند. این پایان نامه با درجه عالی پذیرفته شد.

/ 0 نظر / 62 بازدید