ورود برای شما ممنوع!

اين بار قصد داريم که بدون ((سوگرفتگی)) مطلبی را مطرح کنيم.شايد با نظرات شما توانستيم به يک راه حل عاقلانه درمورد دسترسی به منابع کتابخانه ای ازسوی برخی افراد برسيم.يادداشت امروز-له يا عليه کسی نيست و صرفا يک نقل قول است ازجايی که شايد برای شما جالب باشد.

درکتابخانه دانشکده ای يکی ازدانشگاههای کشورمان-يک دفتربزرگ وجود دارد که کاربران نظرات خودرا راجع به کتابخانه-کتابداران و کتابها درآن مينويسند.خود کتابداران کتابخانه می گويند که اين دفتر-حکم وبلاگ کتابخانه را دارد که البته يک طرفه است و فقط کاربران ميتوانند درآن نظربدهند.گاهی اوقات يادداشتهای جالبی به چشم ميخورد که نشان ازنظرات فرهيخته کاربران دارد و انعکاسی است ازنيازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه و اگر کتابداران کتابخانه ازنظرها و گاهی حدسهای فرهيخته استفاده نمايند کتابخانه واقعا يک نهاد پويا خواهد بود.

الغرض...

اين يادداشت را كه گويای مطالب بسياری ميباشد دراين دفتركتابخانه يافتيم و اكنون آنرا بررسی ميكنيم.شايد توانستيم با نظراتی كه ازشما دريافت ميكنيم خيلی مسائل را كه شايد به ظاهربی اهميت باشند شفاف و  حل نماييم.

((استفاده ازمنابع علمی بدون محدوديت متعصبانه-شكل ايده آلی ندارد.اگردست ازخط قرمزهای سنتی و غيرقابل درك خود برداريم بين من دانشجوی دانشگاه آزاد و تو كه دانشگاه دولتی درس ميخوانی چه تفاوت انسانی مهمی وجود دارد كه بايد به دليل استفاده ازمنابع موجود اينجا زيرنگاههای تحقيركننده و توهين كلامی مسئولين كتابخانه قراربگيرم...))

حالا شما چه ميگوييد؟

/ 0 نظر / 66 بازدید