وضعيت آموزش استفاده كنندگان دركتابخانه هاي ايران

پژوهشها نشان ميدهند كه درصد بالايي ازكتابداران، حتي منابع مرجع تخصصي كتابخانه هاي مربوط به خود را نميشناسند.درصد بالايي ازدانشجويان نيز با نحوه استفاده ازكتابخانه هاي دانشگاهي آشنا نيستند و بيش از نيمي ازكتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي چنين خدماتي را ارائه نميدهند.
به طوركلي، سه عامل اقتصادي،انساني و فرهنگي - اجتماعي دراين امردخيل ميباشند كه به طورخلاصه به آنها خواهيم پرداخت.
عوامل اقتصادي:
دانشگاههاي دولتي ايران، عموما ازوضعيت مالي مناسب برخوردار نيستند.بودجه پژوهشي ناچيز و تهيه منابع اطلاعاتي ازقبيل كتب و نشريات ادواري مخصوصا خارج ازكشور و اتصال به پايگاههاي اطلاعاتي با مسائل و مشكلات عديده اي روبرواست. بنابراين، گاهي دانشگاه ناچارميشود به جابجايي بودجه ها دست بزند و بودجه برخي ازبخشها را كم يا قطع كند. طبيعي است كه وقتي مديران و مسولان دانشگاه، ازديدعلمي و بصيرت كافي برخوردارنباشند، اولين مكاني كه جهت قطع بودجه به چشمشان مي آيد، كتابخانه است. چوت ازنظرايشان، كتابخانه مكاني است كه هزينه زيادي صرف ميكند و عايدي هم براي دانشگاه ندارد. درچنين شرايطي، كتابخانه هاي دانشگاه بسيار آسيب خواهند ديد و گاهي شده كه مديران كتابخانه ازذكربودجه خود امتناع ورزيده اند.
درچنين شرايطي، كدام كتابخانه دانشگاهي انگيزه يا توانايي آموزش استفاده ازكتابخانه را به دانشجويان دارد؟ اين امر، ميتواند ضررهاي جبران ناپذيري را برپيكرآموزش عالي ايران بزند.

عوامل انساني:
چنانچه اداره كنندگان دانشگاهها و كتابخانه هاي دانشگاهي، ازصلاحيتهاي فني و علمي و حرفه اي لازم برخوردارنباشند، يا نگرش منفي نسبت به كتابخانه و اطلاعات و سواد اطلاعاتي داشته باشند، مانع اجراي برنامه هاي كتابخانه اي هستند. برخوردهاي سليقه اي باكتابخانه، عدم تعريف كتابخانه هاي دانشگاهي و نيز عدم تثبيت جايگاه آن، استفاده ازغيركتابداران جهت مديريت كتابخانه، برچگونگي اداره كتابخانه و عملكرد آن تاثيرگذاراست. كتابداران نيز دراين كتابخانه ها با مشكلات فراواني مواجه هستند: نبودن نمودارسازماني مناسب، كمبود تعداد كتابداران متخصص و تحصيلكرده، فقدان زمينه براي رشد و پويايي كتابداران و عدم انگيزه هاي مادي و معنوي ازجمله اين مشكلات هستند.
فراواني مشكلات ذكرشده سبب ميشود كه نه تنها آموزش استفاده كنندگان به كلي فراموش شود، بلكه كتابخانه ها دچارروزمره گي ميشوند و سعي ميكنند كه وضع بيمار خودرا حفظ كنند.
دريادداشتهاي آينده، به طورمفصل درمورد عوامل فرهنگي-اجتماعي بحث خواهيم كرد.

-دريادداشتهاي پيشين، اعلام شد كه دانشگاه آزاد داراب، به دونفر كارشناسي ارشد يا دكتراي كتابداري جهت تدريس دراين دانشگاه، نيازمند است. نشاني جهت ارسال مدارك لازم و كسب اطلاعات بيشتر به اين شرح است:
داراب-خيابان دانشگاه-ميدان سرداران-دانشگاه آزاد اسلامي-دفتراستخدام هيات علمي
تلفن:
6233990
پيش شماره:0732

-يك سايت مرجع جديد

Wiki.png
يك وب سايت مرجع و يك دايره المعارف آنلاين به نام ويكي پديا، به وجود آمده كه توسط هزاران نفر ازسراسرجهان به صورت مشاركتي با استفاده ازنرم افزارWiki اداره ميشود. دراين سايت، ميتوانيد به آخرين رويدادهاي جهان درهرزمينه اي و به هرزباني حتي فارسي، دسترسي داشته باشيد. اين سايت، يك دايره المعارف رايگان و جامع و مصوراست كه به طبقات مختلف علمي تقسيم بندي شده و باكليك برهررشته علمي ميتوانيد مقالات متعددي درآن زمينه به دست آوريد يا درگروه بحث آن مشاركت داشته باشيد.همچنين درزمينه كتابداري و اطلاع رساني و معرفي كتابداران و كتابخانه هاي مختلف نيز مطالب و تصاوير جالبي ميتوانيد به دست آوريد.
باتشكرازLismis


/ 0 نظر / 58 بازدید