رسانه چیز دیگری است

پریروزصبح، هنگام صرف صبحانه و تماشای صبح بخیر ایران، دیدیم که بحث از کتابخانه صبا به میان آمد. اول گفتیم شاید منظور همان کتابخانه معروف در خیابان کریم خان است. بعدش دیدیم که نخیر. منظور کتابخانه دیگری است. قضیه این است که این کتابخانه که متعلق به برنامه صبح بخیر ایران است، شهر به شهر می گردد و مردم کتابهای خود را به این کتابخانه اهدا میکنند تا بعداً کتابها جمع شود و در اختیار کتابخانه های مناطق محروم قرار گیرد. بعد هم گفتگو با مردم و دانش آموزان در این خصوص. ظاهراً 24 آبان هم قرار است مراسمی در این خصوص برگزار شود. البته در تلویزیون چیزی گفته نشد ولی روی پوسترها لوگوی نهاد کتابخانه های عمومی رو میشد دید. داشتم فکر میکردم که واقعاً تاثیرگذاری رسانه ها چیز دیگری است. هر چقدر نشست بگذاریم و به صورت مشترک دور هم بنشینیم که خب صد البته آن هم محاسن خود را دارد، جای رسانه را نمیگیرد که به طرفه العینی، بر جامعه مخاطب اثرگذار خواهد بود. واقعاً ضرورت دارد که در حوزه کاری ما رسانه های عمومی تر جدی گرفته شوند.

/ 0 نظر / 61 بازدید