پايان نيمه يک راه

روز گذشته و امروز آزمون جامع کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شده است و دانشجویان سخت مشغول آزمون هستند. این آزمونها از هشت صبح آغاز می شد و تا ۳۰/۱۲ به طول می کشید. روز شنبه نیز با حضور آقایان دکتر حری ودکتر رضایی شریف آبادی مصاحبه آزمون مرجع برگزار خواهد شد. موارد امتحانی عبارت بودند از: رفتار اطلاع یابی- ژئوپلتیک اطلاعات-اقتصاد اطلاعات-برنامه ریزی در کتابخانه ها-سیبرنتیک-نظامهای بازیابی اطلاعات-و سمینار مدیریت اطلاعات. سه ترم واحدهای نظری یک طرف و این آزمون نیز طرف دیگر! برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کنیم.

/ 0 نظر / 59 بازدید