کوتاه تر... کوتاه تر

...عنوان خيلی طولانی است اگر کمی کوتاهتر شود بهتراست. نه. بازهم طولانی است. بهترنيست که اين قسمت را حذف کنی؟ به نظرمی آيد که اگر نباشد بهتراست. فرقی نميکند که اين عبارت باشد يا اين. بله. بهتراست که اين بخش هم کلا حذف شود. زحمتت و دردسرت زياد ميشود. بده به استاد راهنما تا تاييدش کند.. ...هنوز که عنوان طولانی است... حالا درست شد... همين يک خط کافی است...

ارزيابی واژه نامه های موضوعی

اهميت واژه نامه های دوزبانه به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات درکتب و مجلات غيرفارسی برهيچکس پوشيده نيست. بدون آشنايی با مفاهيم جديد امکان استفاده ازدانش و اطلاعات وجود ندارد. تعدد واژه نامه های موضوعی موجود هم متخصصان و هم کتابداران را با معضل انتخاب و استفاده ازآنها مواجه کرده است. به خصوص اينکه دربيست ساله اخير درايران ۱۷۶ عنوان واژه نامه موضوعی منتشرشده است.

آنچه می آيد معيارهای ارزيابی واژه نامه های موضوعی فارسی-انگليسی و انگليسی-فارسی ميباشد و توسط دکترزاهد بيگدلی به نگارش درآمده است و درنشريه دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز به چاپ رسيده است.

۱-واژه نامه های موضوعی بايد عاری ازواژه های عمومی باشند. چون به قدرکافی واژه نامه عمومی وجود دارد.

۲-درواژه نامه های موضوعی نبايد مشتقات و ريشه های کلمات ذکرشود. مگرآنکه مشتق عبارت- يک مفهوم خاص باشد. افزودن مشتقات سبب افزايش حجم فرهنگ ميشود.

۳-انتخاب اصطلاح واحد فارسی دربرابر اصطلاح واحد انگليسي. بايد برای هراصطلاح يک معنی درنظر گرفته شود. اگر يک اصطلاح است يک اصطلاح است و اگر يک عبارت يک عبارت به کاررود.

دريادداشتهای آتی به ادامه ارائه اين معيارها خواهيم پرداخت.رايانه خود و ديگران را بکاويد

اگر دوست داريد که افراد دررايانه خود چه دارند يا اينکه چه سايتهايی را رفته اند و نظايری ازاين قبيل ازاين نرم افزار استفاده کنيد. البته ما اين سواستفاده را توصيه نميکنيم! فقط ازاين نرم افزار برای يافتن مطالبی استفاده کنيد که دررايانه خود داريد و نميدانيد که کجاست. باتشکراز دنيای يک ايرانی.

وبلاگها و کتابخانه ها

بارها راجع به کاربرد فناوری اطلاعات درکتابخانه ها بحث شده است. اما اگرميخواهيد راجع به نقش وبلاگهادرکتابخانه ها بيشتر بدانيد اينجا را کليک کنيد تا با قابليتها و واقعيتهای اين رسانه که کم کم دارد جای خودرا درجامعه اطلاعاتی بازميکند. ازمقالات ارائه شده به صورت پاورپوينت هم ميتوانيد دراين سايت ديدن کنيد.

-قابل توجه دوستانی که برای سمينار فناوری اطلاعات و دانش قصد دارند که مقاله بدهند. فرصت ارائه مقالات تا ۱۴ بهمن تمديد شد.

/ 0 نظر / 66 بازدید