انجمن بدون یاور

همایش ماهانه دیگری از انجمن برگزار شد و باز شاهد حضور عده قلیلی از کتابداران بودیم. البته حقیر چون معذوریت داشتم در این جلسه نبودم، ولی دیده ها و شنیده ها می گویند که باز انجمن بدون حامی بوده است. باز باید این ذکر مصیبت را بگوییم که کتابداران عزیز، ای جماعت! خواهشمندیم مشارکت نمایید. همکاری نمایید. کمترین وظیفه مان در قبال انجمن، حضور در یک همایش ماهانه آن است. ولی رفتار کتابداران ما نشان میدهد بود و نبود انجمن هیچ فرقی ندارد. این که همه گرفتارند، وقت ندارند، مسیر برگزاری همایش دور است و الخ، قبول! ولی آیا نمیتوانیم ماهی دو ساعت برای انجمن خود وقت بگذاریم؟ بعد توقع داریم که منزلت(!) اجتماعی مان ترقی کند و از این دست گلایه ها! وقتی انجمن خودمان را دور بزنیم دیگر چه حرفی می ماند؟ با این رویه، یعنی عدم همراهی با انجمن علمی حرفه ای خود، شک نکنید به هیچ جا نمیرسیم و شاهد هیچ توسعه ای در زمینه های مختلف رشته نخواهیم بود. هر کتابدار ایرانی باید به تنهایی انجمنی باشد. ایا حتما باید به زور گواهی شرکت در همایش، در آن محفل باشیم؟ یعنی زندگی امتیازی؟ خیر. این رویه درست نیست. یاور انجمن باشیم. انجمن خیلی تنهاست. تنهایش نگذاریم. بازهم از همان تعداد قلیلی که انجمن را تنها نمی گذارند تشکر می کنیم ک همیشه پای ثابت همایشهای انجمن هستند.

/ 0 نظر / 72 بازدید