استخدام

دانشگاه پيام نورقصداستخدام چندتا کارشناس ارشد و دکترا را دارد.البته برای هيات علمی.شعبی که به نيرو احتياج دارند مشخص شده:اصفهان-تفت-تنکابن-ساری-شهرضا-کرمانشاه دکترا می خواهند و خوانسار-خوی-زاهدان-ملاير-نطنز هم کارشناس ارشد يا دکترا.با متقاضيان مصاحبه هم می شود.تهران-صندوق پستی

4697-19395

 

/ 0 نظر / 71 بازدید