معرفی کتاب

اين کتاب را روی سايت مرکزاطلاعات و مدارک علمی ايران جستيم.بدنيست شما نيزازتولد اين کتاب مطلع شويد.
m_ch.jpg

درباره اين‌ كتاب‌
خانم كاترين گالاچر، نويسنده اين كتاب، از اساتيد گروه مديريت اطلاعات و كتابخانه در دانشگاه بريستول انگلستان است. او در سال 1999 بنا به درخواست انجمن مديريت اطلاعات ( اسليب ) كتاب حاضررا تاليف كرد. ارزش كتاب مديريت تغيير در كتابخانه‌‌‌‌‌ها و خدمات اطلاعاتي در نكات عملي آن است كه براي تمامي رشته‌ها از جمله كتابداري و اطلاع‌رساني كاربرد دارد و دستورالعمل‌هاي آن به گونه‌اي است كه گذشت زمان تاثير چنداني بر آن‌ها ندارد. مطالعه اين كتاب به كليه مديران و تصميم گيران توصيه مي شود.
/ 0 نظر / 68 بازدید