روزجهاني كتاب كودك

bookday_2004_greecee.jpg

امسال، يعني دوم آوريل سال 2004 روزجهاني كتاب كودك دركشوريونان برگزارخواهدشد.پيغام آن، ((روشنايي كتابها))‌ميباشد.دفتربين المللي كتاب براي نسل جوان يا همانIBBY همه ساله اين روزرا برگزارميكند.براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت اين سازمان، كه تازه روزآمد شده مراجعه كنيد. گفتني است كه، اگرذهنمان درست ياري كند، دوسال پيش، انجمن علمي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز، سميناري را درباره كتاب كودك و به مناسبت اين روز برگزاركردند.پيام روزجهاني كتاب كودك درآن سال، كتاب به كتاب تا اوج آسمانها بود.سال گذشته اين روز دركشوربرزيل برگزارشد و شعارآن ((كتاب جهاني درتارهاي شگفت انگيز)) بود. لازم به ذكراست كه دفتربين المللي كتاب براي نسل جوان ازخانم زهره قائيني ازايران جهت نامزدي داوري جايزه جهاني هانس كريستين اندرسن دعوت كرده است.(به نقل ازسايت شوراي كتاب كودك)

/ 0 نظر / 67 بازدید