چندگانه ­های کتابدارانه

پرده اول:

چهارشنبه گذشته همایش منطقه­ای سواد اطلاعاتی توسط انجمن علمی کتابداری دانشگاه سمنان برگزار شد. یک همایش مختصر و تجربه نخست دانشجویان. همراه با صحبتهای معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشکده و تاکیدشان برتقویت سواد اطلاعاتی در همه رشته ها و نیز توجه خاص این دو به کتابداری. هفت مقاله هم ارائه شفاهی شد. تجربه اول بود برای این دانشجویان فعال و علاقه مند. آقای قاضی زاده، دوست سه شنبه ای مان نیز آمده بود و یک سخنرانی داشت. (منظور از سه شنبه ای چیست؟! خودتان حدس بزنید؟!!) بعدا با هم از پایان نامه صحبت کردیم. او کار را به انتها رسانده و ما هنوز در حال گردآوری پرسشنامه ها. بعد از همایش، برگزاری کلاس به قوت خود باقی بود. برای رفع خستگی و پر کردن ریه ها از هوای تازه کوهستان، با آقای معرفت به شهمیرزاد یا به قول محلی های آنجا، شامرزا رفتیم...جای دوستان خالی...

پرده دوم، اردیبهشت ماه پر کار:

همایش آرشیو برای همه، برای دومین سال پیاپی روزهای 15 و 16 اردیبهشت برگزار می شود. گفته می شود که آخر همین هفته، مقالات نهایی و پذیرفته شده برای همایش اعلام می شود. در این سایت هم یک فرم هست که اگر میخواهید در این همایش ثبت نام کنید از آن بهره بگیرید. همایش آرشیو برای همه از سال گذشته، کلید خورده است. باید دید امسال بیشترین مقالات و بحثها و یافته­ها به کدام گروه تعلق دارد؟ تاریخی­ها، کتابداران یا آرشیویست­ها؟ امید می رود با برگزاری این همایشهای آرشیوی، این حوزه هم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در آینده به جای گرایش، رشته آرشیو را در دانشکده های کتابداری خودمان داشته باشیم.

 پرده سوم: انتخابات انجمن

 هفته آینده مجمع عمومی و انتخابات انجمن است. سه سال تیمی در انجمن کتابداران بودند که همگی حرفه ای و مشتاق کارهای داوطلبانه بودند. تیمی یکدست، نسبتاً جوان و خوش فکر و به هر صورت بار سنگین آموزش کتابداران و ترویج کتابداری را بر دوش داشتند. همیشه وقتی به کتابداران گفته می شود عضو انجمن کتابداران باشید می پرسند که انجمن برای ما چه می کند؟! در پاسخ باید گفت این انجمن نیست که برای ما کاری می کند و نباید انتظار داشته باشیم که یک انجمن، شق القمر و معجزه ای در خور ید بیضا صورت دهد. این ماییم که با گردهم آمدنمان انجمنی را تشکیل میدهیم. از حق و حقوق خود دفاع می کنیم و افکار و یافته هایمان را با هم قسمت می کنیم. انجمن را تنها نگذاریم و یاورش باشیم. عدم حمایت ما از انجمن، به معنی عدم توجه ما به خودمان، جنبه علمی و حرفه ای رشته است. از ماست که بر ماست....

/ 0 نظر / 63 بازدید