هفته دولت و باقي قضايا

با آغاز هفته دولت، هزاران طرح عمراني،رفاهي،ورزشي، و نظايري ازاين قبيل درسرتاسر كشور به بهره برداري مي رسد. حالا ما باطن . فعلا همين ظاهر امر را مدنظر مي گيريم. دراين هفته، كلنگها به زمين زده مي شود،روبانها قيچي مي شود،سخنها رانده مي شود، جلسه ها گرفته مي شود، شماره هاست كه واگذار مي شود،سدها است كه ساخته شده و حالا به بهره برداري مي رسد، و … بگذريم.اين مواردي نيست كه درحيطه كاري ماباشد. ولي … ولي آيا شده كه دراين هفته، بگويند كه كتابخانه اي در فلان محله، فلان شهر، فلان روستاي دورافتاده … افتتاح شده؟ شده كه يك مركز اطلاع رساني-تحقيقاتي را براي جوانان،دانشجويان و محققان درنظر بگيرند و به بهره برداري برسند؟ شده كه حتي كلنگ احداث يك نيمچه كتابخانه هم دراين هفته، كه با افتتاح و بهره برداري و واگذاري نامش درآميخته شده، به زمين اصابت نمايد؟ اصلا نمي دانيم كه ما كتابداران گرفتار كدام طلسم و نفرين شده ايم كه دولتيان هم نظري برما نمي فكنند؟ اي كاش، ماراهم درراسته آدميان محسوب مي نمودند تا حتي يك دانشجوي كتابداري و اطلاع رساني هم به خودش اجازه حقارت كتابخانه ها و كتاب و كتابداران را ندهد… ولي به هرحال، اميدواريم كه همگان بدانند و درك كنند كه ما كتابداران(چه فردا-چه امروز) ني زان گروه خانه نگهدار عالميم.

/ 0 نظر / 62 بازدید