اهداي كتاب به مركز حافظ شناسي

زهرا دهقاني،همسرمرحوم دكترابوطالب فنايي،600جلد كتاب به مركزحافظ شناسي اهدا كرد. اين كتابها دررشته هاي جامعه شناسي،ادبي،تاريخي و… مي باشد كه طي برپايي مراسمي درمحل ذكر شده اهداشد.
منبع: روزنامه خبرجنوب

/ 0 نظر / 71 بازدید