ایمیلهایم کو؟!

چند روز پیش، در صفحه آخر روزنامه همشهری، مطلبی خیلی کوتاه درمورد آمار کاربری اینترنت میخواندم. نوشته بود که تا دیروز دو میلیارد و خرده ای نفر از اینترنت استفاده کرده اند. آمار دیگری بود که نشان می داد 250 میلیارد ایمیل تا دیروز ساعت 16 رد و بدل شده! چند تا سول به ذهنم رسید که شاید سوال شما نیز باشد. نخست آنکه از زمانی که اولین ایمیل پیدا شد تا حالا چند ایمیل ارسال شده؟ در این ردوبدل شدن ایمیلها چه کسانی خوشحال، چه کسانی ناراحت، چه کارهایی پیش رفته، چه کارهایی از پیش رفتن باز مانده؟ کتابداران به خصوص کتابداران ایرانی از چه زمانی به کارگیری ایمیل و جی میل(!!) را آغاز کردند؟ از ایمیلشان چه استفاده ای به عمل آوردند؟ چند تا ایمیل از روی سرگرمی و چند تا ایمیل علمی رد و بدل کردند؟ اصلاً چند نفر از کتابداران ما از ایمیل برای ارائه خدمات کتابخانه ای و بازاریابی خدمات آن استفاده می کنند؟ سؤالات تمامی ندارد انگار! این میتواند موضوع یک پژوهش باشد که فقط بهره گیری از ایمیل بین کتابداران ایرانی را بسنجد. راستی به احتمال طی چند روز آینده دوباره کمرنگ شاید هم بیرنگ شویم! ولی بعداً به شرط حیات برمیگردیم!

/ 0 نظر / 78 بازدید