گانه دوم: مراسم سالگرد تاسیس پرشین بلاگ

پنجشنبه هفته قبل دهمین سالگرد تاسیس و جشن پرشین بلاگبود. هرچند دیر به مراسم رسیدیم ولی مراسم امسال منظم تر و حرفه ای از هرسال بود. از پیشکوستهای پرشین بلاگ یعنی وبلاگهای قدیمی این سرور قوی فارسی هم تقدیر شد که از بین 12 وبلاگ قدیمی- وبلاگ کتابداران فردا با نگارندگی حقیریعنی همین وبلاگ که در حال مطالعه اش هستید و وبلاگ فهرست نویس اینترنتی دکتر حاجی زین العابدینی از جامعه کتابداری ایران بودند. باورمان نمیشود ده سال گذشته باشد. در هرصورت از پرشین بلاگ و همه دست اندرکارانش برای برگزاری این مراسم و اینکه باعث شدند کتابداران به سمت وبلاگ نویسی بیایند و موقعیتی تازه برای اشتراک دانش برایشان فراهم آید ممنونیم. البته این حقیر در سالن مراتب تشکر جامعه کتابداری از پرشین بلاگ را اعلام نمود. درانتهای مراسم خانم جوانی که همراه با مادر خود از اهواز به جشن پرشین بلاگ آمده بود به سمت ما آمد و گفت در دانشگاه جندی شاپور اهواز کتابداری خوانده و وقتی اسامی یک یک اساتید را گفتم همه را میشناخت! بسیار خوشحال شدیم که یک کتابدار وبلاگ نویس دیگر در این جمع بود. همراه با خانم پاکدامن چند دقیقه ای را با ایشان صحبت کردیم و عکس یادگاری گرفتیم.

از قضای روزگار خانم پاکدامن یکی از دوستان خود در دوران کارشناسی در دانشگاه الزهرا را در این مراسم به طور اتفاقی یافتند. دخترشان ریرا بسیار پرشور و پرجنب و جوش بود و میخواست همه چیز را کشف کند. پدرش آقا مهدی که دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بود بسیار مشتاق بود راجع به کتابداری بداند و خیلی علاقه مند نشان میداد. پس از صحبتهای بسیار نقطه اشتراک بزرگی یافتیم! ایشان از همکاران شورای کتاب کودک و از نویسندگان دانشنامه بودند!

میبینید چه طور یکدفعه چه اتفاقات جالبی می افتد؟ ایشان خانم انصاری-خانم میرهادی-دکتر خسرونژاد و حتی خانم دکتر مکتبی فرد را می شناختند و همین نقاط اشتراک باعث شد یک ساعتی بی آنکه حس کنیم زمان چطور گذشت صحبت کنیم و از هم صحبتی با این خانواده فرهنگی هنرمند لذت ببریم. آخر هفته خوبی بود خستگیها از تنمان رفت و حسابی روحیه گرفتیم.

/ 0 نظر / 55 بازدید