گلایه پشت گلایه

خیلی دیر یاد گرفتم ماهیت کار روابط عمومی به گونه ای است که نباید انتظار قدردانی داشته باشیم. حتی وقتی کاری را به بهترین نحو انجام دهیم. تا دیر وقت ماندن سر کار یا نیمه های شب در منزل کاری را انجام دادن. هماهنگ کردن کارشناسان برای برنامه های هفتگی، وارسی کردن تک تک اخبار سایت و ویرایش و تایید کردن آنها، کار روی خبرنامه، رادیوی دانشگاه، حضور در برنامه های مختلف و غیره و غیره. یاد گرفتم هرگز نباید توقع داشت که کسی قدردان این همه کار باشد و ((وظیفه تان)) است کلیدواژه برخی واحدها اعم از دانشکده یا پژوهشکده هاست. زبان تشکر بسته است و زبان گلایه باز است. این یک اصل است که دیر فهمیدم خیلی دیر...

/ 0 نظر / 149 بازدید