سميناردانشگاه الزهرا

بي اغراق،دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني، دراين چندساله اخير فعاليتهاي چشمگيري ازخودنشان داده اند.سمينارهايي كه انجمن علمي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني برگزاركرده اند، ازنوع دانشجويي كم نظيربوده است.البته،جاي خوشحالي است كه اين دانشجويان ازسوي مسؤولان دانشگاه،مورد حمايت قرارمي گيرند و اين نكته اي است كه بايد به آن توجه گردد.
به هرحال، غرض اين است كه فراخوان پنجم انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني اين دانشگاه را معرفي كنيم:
عنوان همايش چنين است:
((دروس كتابداري،محيط حرفه اي:ديدگاه انتقادي))
سرفصلهاي دروس كتابداري
منابع درسي
روشهاي نوين تدريس و افزايش توان علمي اساتيد
كاربرد فناوري اطلاعات درارائه دروس كتابداري
دروس كتابداري درخدمت نيازهاي اطلاعاتي جامعه

شيوه هاي ارزيابي و سنجش بهره گيري دانشجويان ازكلاسهاي نظري و عملي و كارگاههاي آموزشي
مهلت ارسال چكيده ها:30بهمن ماه 1382
مهلت ارسال متن كامل مقالات:اول ارديبهشت 1383
زمان برگزاري همايش:هفته آخرارديبهشت 1383
نشاني:تهران-ميدان ونك-انتهاي خيابان ونك-دانشگاه الزهرا-امورانجمنهاي علمي-دانشجويي.
تلفن و فكس:8041343

/ 0 نظر / 69 بازدید