...به از خفتگی

وقتی کاری را برای منفعت شخصی خود انجام ندهید و هدفتان فقط یک جمع، به خصوص انجمن تخصصی حرفه تان باشد احساس رضایت بیشتری میکنید که کار و  ایده ای را که در ذهن داشتید، هرچند با برخی نواقص، ولی بالاخره انجام شد. مهم این است که خرد جمعی به کار افتاد و جمعی بار دیگر مشارکت کردن را تمرین کردند. مهم نیست که چه گفتند و چه شنیدید، مهم این است که اگر انجمن، سال دیگر کمی امتیازش بیشتر از امسال شد، سرتان را با افتخار بالا بگیرید و بگویید خدایا شکرت! این هم نتیجه کوشش جمعی و مشارکت و بیرون از گود نبودن بود. باید نجیبانه و صبورانه عبور کرد و به فکر کارهای بعدی بود...آنهم با بهره گیری از خرد و کوشش جمعی. در هرصورت داشتیم به این نکته فکر میکردیم که دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی. همچنان باید کوشید برای انجمنی که دوستش داریم و برای حرفه ای که به آن عشق می ورزیم.

/ 0 نظر / 74 بازدید