پایان هفت سالگی...

قرار گذاشته بودیم تا دفاع از رساله صورت نگرفته، کتابداران فردا پست جدیدی نداشته باشد. هرچند این ماههایی که گذشت، چندین مطلب از ذهنم گذشت و هزاران بار وسوسه شدم تا بلکه پستی بگذارم، ولیکن انگشتان رغبتی برای رقصیدن روی صفحه کلید نداشتند. تا اینکه سرانجام کار نگارش رساله و ارسال آن برای اساتید گرامی به پایان رسید و منتظریم تا ببینم بعد چه می شود. شاید مهمترین دلیل، برای دست به صفحه کلید شدن این بود که به پایان هفت سالگی این وبلاگ رسیدیم. امروز، وارد هشت سالگی کتابداران فردا می شویم. اینکه در این هفت سال که به طور کلی بخش اعظم دهه 1380 را پوشش میداد چقدر موفق بودیم مخاطبان می دانند. با کتابداران فردا سفر کردیم. روانه اهواز شدیم. از آنجا نوشتیم. دلتنگیها، شادیها، خبرها.دوستان مجازی یافتیم.  خلاصه لذتی وصف ناشدنی بود. نوشتن، آفریننده انگیزه برای کار و اعتماد به نفس بود. به همین راحتی. به همین سرعتی که گویی قرنها گذشت، دهه 1380 چشم از جهان فرو می بندد و به خاطره ها می پیوندد. خاطراتتان مدام و خاطره سازی و خاطره بازی تان مستدام. نوروز و آغاز دهه 1390 بر همه کتابداران شاد باش.

/ 0 نظر / 97 بازدید