دفاع از رساله دکتری

سه شنبه هفته جاری ۱۸ اردیبهشت ماه درساعت ۱۴ و در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران دومین دفاع از رساله دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. آقای کیوان کوشا در این روز از رساله خود تحت عنوان: مقایسه کمی و کیفی میان استنادهای آی. اس. آی و برگرفته از وب به مقالات مجلات الکترونیکی در حوزه های علوم و علوم اجتماعی: کاربرد وب سنجی در مطالعه رویه های ارتباطات علمی رسمی و غیررسمی دفاع خواهد کرد. استاد راهنمای ایشان آقای دکترعباس حری و اساتید مشاور، آقایان دکتر عباس بازرگان و دکتر مایکل تلوال هستند. برای آقای کوشا آرزوی موفقیت داریم. ضمن اینکه هفته گذشته جلسه دفاع از رساله دکتری آقای قانع در دانشگاه تهران برگزار شد و رساله ایشان با نمره ۵/۱۸ پذیرفته شده است.

استاد برگزیده

امروز مطلع شدیم که آقای عظیمی عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشگاه چمران اهواز به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه چمران(تصحیح خبر)برگزیده شدند. به آقای عظیمی این موفقیت را تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی موفقیت داریم.

/ 0 نظر / 87 بازدید