سؤال هفته:

به نظر شما، آيا وظيفه كتابداران با امانت دادن منابع، و اطلاع رساني و مشاوره اطلاعاتي به پايان مي رسد؟ آيا كتابداران بايد ميزان استفاده مراجعان از منابع را اندازه گيري كنند؟ آيا بايد دريابند كه استفاده از منابع، چه تاثيري روي مراجعان و جامعه گذاشته؟


/ 0 نظر / 68 بازدید