اعلاميه

قابل توجه کليه کتابداران فردا.قصد داريم که کمی درباره مطالب وارد شونده به وبلاگ-بيشتر برنامه ريزی کنيم.گاهی مطالبی دراين وبلاگ درج می شوند که به هيچ وجه پايه و اساس علمی ندارند. شما هم مارا دربهبود کارمان راهنمايی کنيد.

ما نيز به افت فاحش مطالب خود معترفيم. منتظر پيامهای انتقادآميزتان هستيم.

/ 0 نظر / 112 بازدید