بهار شلوغ

معمولا روال کار اینگونه است که آدمیزاد روزهای اول بعد از تعطیلات نوروز، کسل و بی حال است. هم به خاطر هوای بهار، هم به خاطر تعطیلات طولانی! کم کم به هفته سوم فروردین که می رسیم هوش و حواسها بر می گردد. به خصوص اینکه دیگر جیبها برای خرج و مخارج شب عید به مرحله تار عنکبوت زدن می رسد! این روزهای ما هم حسابی شلوغ و پلوغ است. کارهای دانشکده، دانشگاه و امورات دیگر که باید همه را مرتب مدیریت کرد تا از زمان عقب نمانیم. خوشبختانه 40 درصد کار همایش ایمنی در کتابخانه هم انجام شد. نتایج داوری مقالات اعلام شد. مقاله ها بعد از اینکه از داوری برگشت چند بار باز بررسی شد و نتیجه نهایی مشخص شد. حالا مانده قضیه اجرای کار! به قول معروف تمام شد کار پوستین یقه مانده و آستین! امیدوارم همایش قابل قبولی باشد. این نخستین تجربه جدی گروه ماست. دانشجویانمان هم خیلی زحمت می کشند با اینکه تعدادشان بیش از انگشتان دو دست هم نیست ولی پر انرژی و پویا هستند. امروز را آمده ام دانشکده. جز کارکنان خدماتی کسی نیست. به کارهای عقب مانده می رسم. هوا خنک و پاک است. سکوت دانشکده آرامش بخش است و میتوان حسابی تمرکز کرد.

/ 0 نظر / 120 بازدید