ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری(سه شنبه 21 خرداد)

موضوع

ساعت

زمان

اختصاص یافته

مسئول اجرا

تلاوت قرآن کریم

11:05 – 11

5 دقیقه

آقای تقی پور

شروع مراسم (مجری)

11:10 – 11:05

5 دقیقه

اعلام برنامه

دکتر حاجی زین العابدینی

پخش کلیپ

11:20-11:10

10دقیقه

ادکا

سخنرانان :

  1. خیر مقدم توسط آقای دکتر رضائی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
  2. خانم دکتر پوری سلطانی
  3. خانم نوش­آفرین انصاری
  4. آقای فرامرز مسعودی
  5. آقای بهاء الدین خرمشاهی
  6. آقای محمد حسن رجبی
  7. آقای دکتر هادی حری

12:40 – 11:20

80 دقیقه

دفتر آقای دکتر صفی پور

خانم اسدی

(مدیر روابط عمومی انجمن)

پذیرایی

13-12:40

20 دقیقه

آقای نیک نژاد

/ 0 نظر / 57 بازدید