گارفيلد ۸۰ ساله شد

دکتر يوجين گارفيلد پيشتاز حيطه گسترده کتابسنجی وارد سن ۸۰سالگی شد.وی کسی است که ۵۰ سال پيش در ۱۹۵۵مقاله ای درباره نمايه های استنادی علوم منتشر نمود و تحولی گسترده در پژوهشهای کتابداری به وجود آورد.سه سال بعد در سال ۱۹۵۸وی وارد موسسه علمی امريکا شد و پژوهشهای خودرا در آنجا پی گيری کرد. قبل از تهيه نمايه استنادی علوم توسط گارفيلد جستجو برای يافتن مقالات علمی به سختی و با صرف زمان فراوان انجام پذير بود. گارفيلد متوجه اين مشکل شد و با تهيه نمايه استنادی علوم که بر محوريت رشته های دانشگاهی بود و تهيه شيوه جستجوی موضوعی و بر مبنای کليد واژه ها جستجوی محققان را ساده تر کرد. وی ده سال بعد ايده خود را اجرا کرد و ۶۱۳ مجله را نمايه سازی کرد و بيش از يک ميليون استناد از آنها استخراج کرد. با وجود پيشرفت در عرصه نمايه سازی هنوز تفکر گارفيلد در زمينه کتابسنجی پيش تاز است. متن کامل را درآی اس آی بخوانيد.

سخنرانی علمی: همکاريهای علمی بين ايران و بريتانيا(۱)

ساعاتی پيش سخنرانی علمی تحت عنوان همکاريهای علمی بين دانشمندان ايران و بريتانيا که سخنران آن خانم دکتر عصاره بود به پايان رسيد. بخشهايی از مطالب عنوان شده در اين سخنرانی را منعکس می کنيم.

هم اينک ارتباطات بين رشته ای به گونه ای شده است که به تنهايی نمی توان به انجام پژوهش پرداخت.بايد ايده ها را باهم به اشتراک گذاشت. کارهای پژوهشی مشترک ارزش علمی بيشتری دارند. در حال حاضر رشد همکاری در توليدات علمی افزايش يافته است. چرا که از اين طريق کارها اعتبار بيشتری می يابد-مقالات استنادهای بيشتری می گيرند و دانشمندان بيشتری در سطح جهان شناخته ميشوند. در بخشی از اين پژوهش عملکرد دانشمندان ايرانی در پايگاه آی اس آی  از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴بررسی شده است. نتايج بررسی نشان داد که از سال ۱۹۹۰ به بعد رشد بسيار خوبی در حضور مقالات دانشمندان ايرانی در پايگاه آی اس آی مشاهده می شود. همچنين مشخص شد که عناوين کتابهای منتشر شده در ايران در سال ۱۹۷۱-۲۷۴ عنوان- در سال ۱۹۹۶-۱۶ هزار عنوان و درسال ۲۰۰۲ حدود سی هزار عنوان بوده است. در اين ميان امريکا با انتشار ۱۲۰ هزار عنوان و کانادا با انتشار ۴۲ هزار عنوان بيشترين سهم را در انتشار کتاب در سال ۲۰۰۲ داشته اند. کشورهای ترکيه-مالزی و هند هم در زمينه انتشار کتاب در رتبه پايين تر از ايران بوده اند. تعداد اعضای هيئت علمی دانشگاههای دولتی ايران از ۷ هزار نفر در سال ۱۹۷۲ به ۶۸ هزار نفر در حال حاضر رسيده اند. رشد مرتبه اعضای هيئت علمی از سال ۱۹۹۰ به بعد بسيار خوب گزارش شده است. همچنين شمار فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در مجموع از ۱۸۰۰۰ نفر به ۴۴ هزار نفر رسيده است. اين عوامل نشان دهنده رشد علمی ايران در ۱۵ سال اخير بوده اند. ادامه دارد...

تصوير و شخصيت کتابداران(۲)

يک بررسی که در سال ۱۹۹۰ روی ۱۷ کودک ۴ تا ۱۵ ساله صورت گرفت نشان داد که ۵۰ درصد از آنها تمايل دارند که کتابدار شوند. بررسی های ديگری که در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۴ صورت گرفت نشان داد که کتابداران از نظر شخصيت اقتدار طلبند و درون گرا. گارسيون(۱۹۷۲) بيان می کند که به طور کلی آنچه خدمات کتابداری فاقد آن است عبارتنداز: مفهوم تعهد-گرايش به رهبری به جای خدمت رسانی و مفهوم دقيق حقوق و مسئوليتهای حرفه ای. در يک الگوی مشتری مدار قدرت حاکم نيست بلکه تمايل به توسعه قابليتها و ارتقای اطمينان در مشتريان است که وجود دارد. با پذيرش مفهوم حرفه های بهبود بخش ضرورت نياز به تلاش برای تبديل شدن به حرفه هايی چون پزشکی و حقوق از بين می رود و حياتی بودن حرفه ای به رسميت شناخته ميشود. پايان.

هويت ما در رسانه ها

...اما با تمام پیشرفت‌‌های صورت گرفته رشته کتابداری در ایران همچنان غریب است و جز علوم ناشناخته که تعداد آنها در ایران کم نیست به شمار می‌رود . 
دانش آموختگانی که...کتابخانه‌هایی که .... البته این تضادها زمانی برای کتابدار بوجود می‌آید که ...با این اوصاف کتابداران ما در حال حاضر اکثراً یا به کارهای غیر مرتبط با رشته خودمشغولند و یا آنکه با دستمزد کم در کتابخانه‌های فقیر ایران مشغول به کار هستند، کتابدارانی که می‌توانند با آموخته های خود همراه با سایرین  به سوی پیشرفت و آبادانی مملکت گام بردارند. ايسکانيوز

نکته: سه نقطه ها را گذاشتيم تا زودتر سراغ منبع اصلی برويد!

/ 0 نظر / 61 بازدید