زود است و دیر

یک زمانی به ما می گویند هنوز زود است...مثل وقتی مدرسه یا دانشگاه می رفتیم و سوالی را از معلم یا استاد می پرسیدیم پاسخ می دادند هنوز زود است بعداً می فهمی. این بعداً کی می آمد نمیدانم. حالا که از هنوز زود است ها گذشته می گویند دیگر دیر است! نمی دانم پس کی زمان مناسب دانستن بوده که ما نمی دانستیم؟!

/ 0 نظر / 133 بازدید