◄ بخش نابينايان كتابخانه ملى ايران راه ‏اندازى شد

اين مطلب درکتاب هفته آمده جهت اطلاع شما خلاصه آنرا می آوريم.

بخش نابينايان كتابخانه ملى ايران آبان ماه گذشته راه‏اندازى شد، اما به دليل كمبود فضا در ساختمان فعلى كتابخانه در خيابان سى‏تير ارائه خدمات كامل به نابينايان، به شروع فعاليت ساختمان جديد، موكول شده است.

در بحث توسعه كتابخانه ملى و موضوعى شدن كتابخانه در ساختمان جديد، تصميم بر اين شد تا بخش خدمات ويژه شامل دو قسمت كودكان و نابينايان باشد. بخش نابينايان آبان‏ماه امسال راه‏اندازى شد اما به خاطر كمبود جا در اين ساختمان امكان ارائه خدمات كامل به مراجعان نابينا وجود ندارد. بنابراين در اين مرحله، نيازهاى نابينايان شناسايى مى‏شود تا با افزايش توانايى‏ها در ساختمان جديد خدمات بر حسب نيازها ارائه شود.

ما از بخش نابينايان كتابخانه ‏هاى ملى كشورهاى مختلف الگوبردارى مى‏كنيم و سعى مى‏شود به نيازها پاسخ داده شود. تا كنون با مراجعه عده‏اى از نابينايان نيازها و خواسته ‏هايى براى ما مشخص شده است. از آن جمله نياز به استفاده از نشريات بريل خارجى است كه سعى داريم با انجام مكاتباتى اين نشريات را تأمين كنيم.

نياز ديگرى كه احساس مى‏شود، تهيه گزارش كاملى از كتابخانه ‏هاى ملى كشورهاى مختلف است. همچنين رفت و آمد آسان به كتابخانه از نيازهاى نابينايان است كه سعى مى‏شود در ساختمان جديد مسير تردد مناسبى براى نابينايان فراهم شود.

استوديوها و مراكز مختلف كتاب‏هاى گويا، نوارهاى تكرارى توليد مى‏كنند كه اين امر مراكز و نابينايان را متضرر مى‏كند.

براى رفع اين مشكل طرح تخصصى شدن مراكز و استوديوها براى تقسيم كار بين آنها و جلوگيرى از موازى‏كارى به كتابخانه ملى پيشنهاد شد كه در صورت عدم تحقق آن در اين مرحله نياز به حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.

 

/ 0 نظر / 65 بازدید