کتاب را کنار بگذار

دیروز: مامانی...برام کتاب میخوانی خوابم ببره؟!

- باشه عزیزم...خب دیشب تا کجا خوندیم؟

امروز:

- دخترم اون کتاب رو بگذار کنار و زنگ بزن به...تا برات به صورت تلفنی قصه بخونن!

دیشب به طور اتفاقی در حین انجام کارها، تلویزیون روشن بود و پیامهای بازرگانی پخش میشد. تبلیغ در مورد دخترکوچولویی بود که خوابش نمی برد. کتاب هم دستش بود تا انگار مادرش برایش بخواند. در حین گفتگوها  و بحثها مادرش گفت: حالا اون کتاب را بگذار کنار تا فلانی برات قصه بگه! یعنی یک تبلیغ که غیر مستقیم ضد مطالعه و ضد کتاب است، همه رشته ها را پنبه میکند. به همین راحتی! کتابت را بگذار کنار! یعنی عالم و آدم بدانند که موقع خواب، کتاب نخوانید و قصه گوش کنید. قصه گویی و قصه شنوی را همه دوست داریم و از سنتهای ماست، لیکن نه به قیمت کنار گذاشتن کتاب! در طراحی پیامهای بازرگانی که تاثیر بسزایی روی افراد دارند باید بیشتر دقت کنیم. درحالی که نیم نگاهی به کتابهای کودک که در گوشه هال روی هم تلمبار شده اند داشتیم تصمیم گرفتیم در اولین فرصت حتماَ به اولین کتابخانه هدیه شان کنیم تا بلا استفاده نمانند...

/ 0 نظر / 71 بازدید