گفت وشنودي با دكتر ناهيد بني اقبال ، كتابدار( قسمت دوم)

ذهن خلاق؟
فكر مي كند و مي آفريند
ذهن دربسته؟
هيچ گونه فراورده اي ندارد
توفيق؟
رفيقي است كه آسان نتوان يافت
چقدر خودتان را مي شناسيد؟
خيلي كم ، اصلا نمي دونم كي هستم ، چي هستم
ديگران را نقد مي كنيد؟
بله
درصد مثبت گرايي؟
هميشه نيمه پر ليوان را مي بينم بندرت قسمتهاي خالي را برجسته مي بينم
ديگران هم شما را نقد مي کنند؟
بله ! بيشتر از همه بچه هام
از دغدغه هاي نگفته؟
آيا وظيفه ام را انجام داده ام يا نه
ميزان درآمد؟
در كجا؟
دانشگاه آزاد؟
300تومان
شغل پيشين؟
بازنشسته دانشگاه تهران
دغدغه شخصي؟
كمبود وقت
اگر به اندازه يك جوان وقت داشتين؟
كارهايي كه در مخيله ام بود ، تمام مي كردم.


و بعدش؟
پس از اين كه 5نوبت به دانشگاه رفتم ، نوبت ششم به دانشگاه مي رفتم.
اجازه امتحان به دانشجو با غيبت غيرموجه؟
نه

/ 0 نظر / 68 بازدید