راه اندازی وب سايت دانشکده

وب سايت دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز راه اندازی شد. اين وب سايت که نسخه آزمايشی آن در دسترس می باشد توسط آقای عظيمی طراحی شده است. از نکات جالب آن امکاناتی است که برای کتابخانه دانشکده قرار داده شده است. مثل پرسش از کتابدار-سفارش کتاب-مشاهده موجودی کتابخانه و ..يا فهرست دانشجويان و فارغ التحصيلان. مشخصات کامل اساتيد و کارکنان دانشکده.

ادامه اسامی اعضای انجمن

ش.ع<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نوع عضويت

نام پدر

نام خانوادگي

نام

رديف

1436

وابسته

محمد

اكبري نصيري

الهه

31

1088

وابسته

سيد مصطفي

اعتصامي

اعظم

32

1486

وابسته

منصور

اوجي

مهين

33

594

وابسته

احمد

اصغر نيا

فاطمه

34

1243

وابسته

كمال الدين

انصاري

صالح

35

484

وابسته

پنجعلي

اسماعيل نتاج

سودابه

3.6

1444

وابسته

غلامحسين

اتابك

مريم

37

1247

وابسته

/ 0 نظر / 65 بازدید