نمیدانی بگو نمیدانم!

چند شب قبل، از همایش مدیریت محتوای وب بر میگشتم. نزدیک منزل که رسیدم، یک نفر صدایم کرد. برگشتم و دیدم که یک راننده آژانس است. گفت: آقا! شما عربی متوجه می شوید؟ گفتم: تا حدی! گفت: پس بیا به این مسافر ما که عرب زبان هست صحبت کن چی میخواد و کجا میخواد بره. تازه از هتل سوارش کردم. مسافر مذکور، سلامی کرد و موبایلش را نشان داد. روی صفحه اش نوشته بود: ادخل اسمک و الرقم! گفتم: اسمی امیر! حالاCan you speak English?

گفت که نو انگلیش! خلاصه با هزارجور مکافات فهمیدم که میخواسته برود شهربازی و دیده که تعطیل است و حالا میخواهد بداند چرا؟ هرچه قدر فسفر سوزاندم که بگویم در زمستان اینجا تعطیل است، چیزی به ذهنم نرسید. خیلی هم خسته بودم به ناچار گفتم:

Look! This place in the winter is Tatil! Otella!

عطله یا تعطیل! خلاصه با مصیبت و زبان بدن فهمید که اینجا کلاً زمستان تعطیل است و خلاص!

/ 0 نظر / 71 بازدید