گفتي اسرار درميان آور

- امسال نيز همچون سال گذشته، نمايشگاه كتاب تابستاني به همت انتشارات نويد شيراز درمجتمع پزشكي ام.آر.آي برگزارخواهد شد.اميدواريم كه امسال ازاين نمايشگاه استقبال شود؛ هرچند اگر هم نشود مشكلي پيش نخواهد آمد. چرا كه به قدري رستوران و اغذيه فروشي درحول و حوش نمايشگاه كتاب وجود دارد كه افراد فرصتي براي پرورش روح پيدا نميكنند. البته بازهم اميدواريم كه امسال، كتابهاي تازه اي را به معرض نمايش بگذارند و يا حداقل گردوخاك كتابهايي كه ازانبار خارج ميشود را حسابي بگيرند و …
- مدتي است كه سايت نشريه (( كتاب هفته)) ازفعاليت افتاده است. حداقل منبع خوبي براي آگاهي ازاخبار كتابخانه ها و كتاب بود. اگر كسي ميداند كه چرا اين سايت ازكارافتاده ما را هم درجريان امور قراردهد
- اگر خاطرتان مدتي پيش درباره خوردن و آشاميدن دركتابخانه بحث كرديم و اينكه آيا درست است كه مراجعان دركتابخانه همگام با مطالعه به تناول اشربه و اطعمه هم بپردازند يانه. ديدگاه چند كتابداررا با هم دراين مورد مرورميكنيم:
دركتابخانه … بارها شاهد بوديم كه مراجعان با سيني هاي چاي و گاهي نوشابه و ساندويچ وارد كتابخانه ميشوند و الي آخر. اين كارشايسته يك محيط علمي و فرهنگي نيست.اگر با چنين مواردي روبروشويم به شدت با آن برخورد ميكنيم.
يكي ديگر ازكتابداران با حالتي پرخاشگرانه ميگويد: مگر كتابخانه رستوران است كه درآن به خوردن و آشاميدن پرداخت. اين كتابدارميگويد: متاسفانه بسياري ازمراجعان با اين كارخود ارزش كتابخانه را تا حد يك كافه پائين مي آورند.
اما يكي ازكتابداران معتقداست كه مطالعه همگام با خوردن و آشاميدن البته درحد يك آبميوه و بيسكويت منعي ندارد. به شرطي كه باعث كثيف شدن محيط كتابخانه نشود.
اما فقط كافي است كه خرده غذاها روي زمين بريزد و بماند و سبب نفوذ جانوران مختلف به داخل كتابخانه شود و آسيب جدي به منابع چاپي وارد شود. عاقلانه ترين و منطقي ترين راه وجود يك كافه كوچك درنزديكي كتابخانه است كه افراد بتوانند با خيال راحت درآنجا به تجديد قوا بپردازند و بعد مجددا وارد محيط كتابخانه شوند. اما ديدگاه شما چيست؟
-واژه نامه آنلاین وبستر.نگاهی به این سایت بیفکنید.

/ 0 نظر / 59 بازدید