سايت هاي عكاسي:

كساني كه درس سمعي بصري داشته اند و اين واحد جذاب را گذرانده اند مي دانند كه بخشي ازاين درس به آموزش و تاريخچه عكاسي اختصاص دارد. 2 سايت مهم عكاسي را دراينجا به شما معرفي مي كنيم تا لذت ببريد.

 تاريخچه عكاسي:www.kbnet.co.uk/rleggat/photo
اين سايت منبع اطلاعات درباره آغاز عكاسي تادهه 1920 است. بيوگرافي مختصري ازاشخاص كه نقش مهمي درروند اين تاريخ داشته اند و سبكها و جنبشهاي مربوط به عكاسي آمده است. همچنين يك كتابشناسي وسيع از عكسهاي اصيل است.

 موزه بين الملي عكاسي و فيلم جرج ايستمن: www.eastman.org/home.html
اين موزه توسط مخترع كداك بنيان گذاري شده است. مجموعه اي از عكسها و فيلمها و مثالهايي ازفناوري هاي مرتبط به عكاسي را درخود جاي داده است. ويدئو كليپهاي جالبي درباره تاريخچه عكاسي دراين سايت است.
درپايان به عنوان پاسداران كپي رايت بايد گفت كه منبعي را كه اين سايتها را يافتيم فراموش كرديم. كوتاهي مارا دراين باره ببخشيد!


/ 0 نظر / 70 بازدید