همايش بزرگ ساختار ديجيتالی: علم و تجارت

اين سمينار از۲۳ تا ۲۶ ژوئن درکشور برزيل برگزارشد.موضوعات مختلف مربوط به فناوريهای اطلاعاتی درجنبه های علمی و تجاری دراين همايش مطرح گرديد.ازايران دکتر مرتضی کوکبی دراين همايش حضورداشتند. مقاله ايشان تحت اين عنوان است:

The problems of desktop indexing of a book translated into a non-roman script: description of a real experience


میتوانید به چکیده مقاله ایشان ازاین طریق دست پیدا کنید.

title-1.gif

درباره همايش برزيل:
اين همايش توسط بخش دبيزش و علوم اطلاع رساني دانشگاه برزيل درشهربرازيليا برگزارشد.اين همايش كه بيشتر حول محور نشر الكترونيك مي گردد.سالانه برگزارميشود. درسالهاي 1997 و 2001بريتانيا، درسال 1998 مجارستان،1999 سوئد،2000روسيه،2002 جمهوري چك و پرتغال درسال 2003 برگزاركنندگان اين همايش بوده اند.اين همايش، براي گردهم آوردن مديران، تجار،صنعتگران، اساتيد، سخنرانان و همه كساني كه به نحوي با نشرالكترونيك سروكاردارند، برگزارميشود.اقتصاد، فرهنگ،انسان،تجارت، فناوري و … موضوعات مرتبط با نشرالكترونيكي هستند.
چكيده مقالات همايش ازطريق سايت آن قابل دسترسي ميباشد

-يک خبرديگر: گوگل فارسی هم وارد معرکه شد. ازطريق اين راهنما به گوگل فارسی دست يابيد.
-و بازهم خبر:
خانه كتاب براي بررسي مسائل فن­آوري اطلاعات اقدام به برنامه­ريزي براي ميزگردهايي با حضور دست­اندركاران فناوري اطلاعات كرده است. اولين ميزگرد با عنوان :فناوري اطلاعات: تعريف يك مسئله-در تاريخ 29 تيرماه (ساعت 1719) در سالن جلسات خانه كتاب در طبقه 2- برگزار خواهد شد.
باتشکر ازآقای داريوش مطلبی

/ 0 نظر / 57 بازدید