همایشی ملی در راه است

روز گذشته در طبقه ششم ایرانداک جلسه مشترک کمیته های انجمن کتابداری ایران برگزار شد که بخشی از بحثها به همایش ملی انجمن بر میگشت. همانطور که مطلعید همایش هر کتابخانه یک رصدخانه که ایده اصلی آن را مهندس جلالی منش داده بود پس از مدتها بحث و جدل و چکش کاری های علمی، قرار است توسط انجمن برگزار شود. طی بحثهایی که دیروز شد دبیر علمی همایش آقای دکتر جمالی انتخاب گردیدند و کارهای اجرایی به عهده حقیر نگارنده این سطور و خانم اسدی سپرده شد. راه سنگینی در پیش است. از همه دوستانی که تمایل دارند در کادر اجرایی همکاری کنند دعوت میکنیم حتماً در جلسات کمیته اجرایی شرکت کنند و دست یاری شان را به گرمی میفشاریم. همایش قرار است در روز سوم بهمن در کتابخانه ملی برگزار شود. جزئیات دقیق همایش از منابع رسمی تر به آگاهی تان خواهد رسید. ضمن اینکه برنامه کتابدار نوآور را هم داریم که حتماً باید به سرانجام برسد. انجمن، شش ماه پرکار و سنگین در پیش رو دارد و نیازمند یاری است.

/ 0 نظر / 62 بازدید