سبدهایتان خالی از کتاب مباد!

چندی پیش که برای نخستین بار سبد کتاب را در اتوبوسهای پایتخت دیدیم، بعد از تعریفهای مقدماتی و اولیه گفتیم و گفتند که چه فایده؟ افرادی پیدا می شوند که قدر این سبد غنی را نمی دانند و نسبت به امانت گرفتن دائم (!) این کتابها از داخل سبدها اقدام می کنند. گفتیم و گفتند که عیبی ندارد. هرچقدر کتابها را ببرند باز سبدها پر می شود از کتاب. آنقدر این فرایند ادامه پیدا می کندتا کتاب کوچک خوانی در اتوبوس بین مردم نهادینه می شود...مدتها گذشت. سبدها خالی شد و باز پر شد. خیلی ها از این کتابها به عنوان بادبزن استفاده کردند. خیلی ها برگه هایی از آن را کندند به صورت یک نوار باریک، تا از آن به عنوان خلال دندان سود ببرند. خیلی ها هم برای شوخی کتابها را برای هم پرت می کردند. نمونه عینی آن جوانانی با موهایی به هیبت برق گرفتگان بودند که برای تفریحات سالم خود این کار را صورت می دادند. سرانجام دیگر سبدها خالی از کتابها شد و دیگر پر نشد. اما خیلی زود تغییر کاربری داد.

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید