تو مرخصی... برو

ظریفی نقل می کرد(نقل به مضمون): ((روزی فردی کنار جوی آبی به صورت دمر دراز کشیده بود و آب می نوشید. فرد دیگری از آن حوالی رد شد و گفت: عزیزمن! اینجوری آب میخوری خدای نکردی خفه میشی!  مگه توی سرت عقل نداری؟ آن مرد پس از اینکه خوب سیراب بلند شد و دهانش را هم پاک کرد خیره نگاه کردو گفت: عقل؟ عقل دیگه چیه؟ فرد نصیحت کننده(!) گفت: هیچی... تو مرخصی... برو...!))

مدتی پیش جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با یک کار تحقیقاتی به مرکز محاسبات دانشگاه رفتیم و از مسئول مرکز طبق قرار قبلی تقاضای استفاده از لاگ فایلهای یکی از بخشهای وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه را نمودیم. وی با لبخند ملیح و نگاهی که یک طوری بود(!) گفت: این سرور ما هست ولی لاگ فایلها را چون حجم زیادی اشغال می کند نگه نمی داریم. همه را حذف می کنیم. البته فقط لاگ فایلهای سایتهای غیرمجاز را ذخیره می کنیم تا بعدا نسبت به فیلترینگ آنها اقدام کنیم. اگر شما لاگ فایلهای بخش خاصی را می خواهی بنشین و یک به یک این سایتها را چک کن که کدامش مربوط به آن بخش هست. اینجوری کار تحقیقاتی ات هم انجام میشود... این یعنی لاگ فایل ها اصلا به چه کار میخورند؟چشمان گرد و دهانی نیمه باز و توانایی گفتن جمله ممنون-بعدا مزاحم میشوم و خدانگهدار آخرین تماس با این مسئول گرامی بود....

حالا باید چگونه فهمید مجلات الکترونیکی خریداری شده برای کتابخانه سودمند بودند(از روشی عیر از پرسش از کاربران) یا آیا اصولا از این مجلات چه رایگانش و چه عیررایگان استفاده ای هم میشود الله اعلم! اینجاست که باید گفت تو مرخصی... برو...!!!

/ 0 نظر / 60 بازدید