امسال نیز یکسره سهم شما بهار....

بهار همواره تلنگری است به نوع بشر که جهان هرگز در یک حال نیست و احوالش در حال دگرگونی و تحول است..یک سال که تمام میشود بر می گردیم و به یک سال پشت سر نگاه می کنیم...چقدر زود گذشت..چه ماجراهایی..چه رویدادهایی...امیدآنکه احوال ما در مسیری مثبت دگرگون گردد. سال نو بر تمامی کتابداران- آرشیویستها- اهالی کتاب و کتابخانه و وابستگان کتابخانه مبارک و شاد. امیدآنکه سال جدید مملو از تندرستی- شادابی-برکت و موفقیت برای همگان باشد.

/ 0 نظر / 111 بازدید