کتابخانه مشارکتی

در مقابل کتابفروشی شهر کتاب-نزدیک میدان نور در تهران- یک پلاکارد بود که توجهمان را جلب کرد. ولی دوربین همراهمان نبود که مصورش کنیم. اما متن آن نقل به مضمون به شرح زیر بود:

کتابخانه مشارکتی رعد به مناسبت روز جوان از ۳ تا ۱۰ شهریور نسبت به ارسال کتاب به درب منزل شما اقدام خواهد کرد. نشانی: شهرک غرب-فاز ۲- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان- مجمتع توانبخشی رعد- تلفن: ۸۸۰۸۲۲۶۶

دل گفته ها

حرفهای زیادی هست که باید گفته شود و حرف دل هست. اینجا میتوانید این دل گفته ها که از دل برآمده را بخوانید..

.http://zabedini.blogfa.com

دفاعیات

روز ۱۸ شهریور در اهواز سه جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. خانمها راستی- چراغی و رشیدی در این روز از رساله های خود دفاع خواهند کرد.

/ 0 نظر / 71 بازدید