لزوم تهيه استاندارد براي خدمات مرجع ديجيتال(۳)

براي كتابخانه اي كه در نظر داد خدمت مرجع ديجيتالي نويني را راه اندازي كند، طراحي استانداردها براي آن خدمت، مي تواند بخشي از فرآيند برنامه ريزي باشد. طراحي استانداردها مي تواند به عنوان راهي براي تعريف آنچه اين خدمت انجام خواهد داد، پاسخ به اينكه چگونه نيازهاي كاربران با آن برآورده خواهد شد و تعيين اينكه چگونه اين خدمت در بافت ديگر روشهاي خدمات مرجع موجود دركتابخانه(ميزمرجع، تلفن، مشاوره در كتابخانه و غيره) عمل خواهد كرد، ديده مي شود. خط مشي هاي خدمات مرجع ديجيتالي مي تواند با ايجاد خطوط پايه براي آن خدمت و درنتيجه، كمك به آموزش و ارزيابي كارمندان، به اطمينان از كيفيت خدمت مرجع ياي رساند. اين خط مشي ها مي تواند براي كتابخانه هايي كه يك كنسرسيوم تشكيل مي دهند،‌ به گونه اي كه بتوانند براي مجموعه كاربران خود كمك مرجع ارائه كنند، بسيار ارزشمند باشد.
تقويم بين المللی سمينارها
در اينجا سياهه ای از کنفرانسهايی را مشاهده خواهيد کرد که در زمينه علوم اطلاع رسانی و رشته های مرتبط به آن در جهان برگزار ميشود.
Eco5
اگر دركتابخانه اي كار ميكنيد كه با منابع و اطلاعات مالي و تجاري سروكار دارد و كاركنان آن مرتب از شما اطلاعات و مقالات مختلف ميخواهند، از اين جستجوگر كه يك ابزار كاوش حرفه اي رايگان براي جستجو دردنياي اقتصاد و تجارت است استفاده كنيد. Eco5 كه عنوان اين ابزار كاوش اينترنتي است به معناي ارزش افزوده و گزينش است. اين ابزار ساختار ساده اي دارد و دروقت و انرژي شما صرفه جويي فراواني به همراه مي آورد.
نرود کارش و آخر به خجالت برود
شنيده ها حاکی ازآن است که رئيس جديد کتابخانه م.ش به بهانه واهی عذريکی ازکارکنان بخش خدمات فنی را خواسته است. اقدامات ايشان جای تعجبی ندارد. بايد شاهد موارد بدتر ازاين نيز باشيم و اندک اندک فاتحه ای برای اين کتابخانه باشکوه بخوانيم. نگذاريم غربتی های شب حاکم کتابخانه ها شوند. درضمن طی آخرين اطلاعات واصله اعلاميه رسمی عليه حضور غيرکتابداران در دايره مديريت کتابخانه ها توسط دانشجويان و کتابداران دانشگاه شيراز تهيه شده است به همراه چهار صفحه امضای تائيد کنندگان اين اطلاعيه به زودی در وبلاگ کتابداران در غربت می ميرند منتشر ميشود. به دليل نداشتن مجوز برای انتشار اين نامه ما فعلا اجازه انتشار آن را نداريم. پس کمی صبر کنيد... بايد به همگان فهماند که کتابداران با حاکمان غيرکتابدار در کتابخانه ها چه می کنند...
طرحي براي تشويق كتابخواني
به هر كودك تا 4 ساله براساس طرح 27 ميليون پوندي دولت انگليس براي ترويج كتابخواني يك بسته رايگان محتوي كتاب داده خواهد شد. ظاهرا قرار است طي 3 سال آينده 9 ميليون پوند كتاب رايگان بين كودكان تا 4 ساله در انگليس توزيع شود. جام جم
نتیجه گیری اخلاقی: اشی مشی و چی توزمحبوب همگان میباشند!

/ 0 نظر / 82 بازدید