زنده کردن کودک درون!

از دیروز به شدت دنبال این بودیم که چطور میتوان یک بازی را تحت شبکه درآورد و در منزل از طریق دو رایانه به انجام آن پرداخت. از طریق جناب مستطاب گوگل، جستجو کردم و تا حدودی پیش رفتم ولی نشد که نشد! دست به دامان دوستان شدیم و با راهنمایی آنها موفق شدیم بازی معروف را شبکه کنیم. خلاصه اینکه با سعید افصل وطن کوچولوی سابق که امسال تابستان کلاسهای گوناگون میرود و از مهرماه رهسپار کلاس دوم راهنمایی میشود، نشستیم و سه چهارساعتی بازی کردیم! حالمان به هم خورد از بس همدیگر را در بازی کشتیم ومغز هم را ترکاندیم! بعد از این همه بازی، هرکدام گوشه ای ولوشدیم! واقعاً حال تهوع بهمان دست داد. کودک درون زیادی زنده شد. ما را چه به بازی؟! رفتیم سراغ مطالعه که بتوانیم بر اساس یکی از محورهای همایش مدیریت دانش در اهواز، مقاله­ای بنویسیم! 

/ 0 نظر / 64 بازدید