کتابداران یقه بگیر نیستند!

اتوبان بر خلاف همیشه شلوغ تر بود. باران شدیدی هم می آمد. آرام آرام در خط خود مشغول حرکت بودیم و داشتیم در ارتباط با کتاب وبلاگ و ویرایش آن صحبت میکردیم و مجری رادیو جوان هم داشت می گفت که چه خوب است امسال تعطیلات نوروز به همدیگر، کتاب عیدی بدهیم. در همین حین، ناگهان یک سمند سفید رنگ، همچون آهوی رمیده ای از مقابلمان ویراژ رفت و رفت در لاین دیگر! تا روی ترمز زدم که برخوردی صورت نگیرد ناگهان چیزی از پشت به ماشین خورد و ده سانت، سر مان به جلو پرتاب شد! وقتی به خود آمدیم فهمیدیم که یک کامیون از پشت به ما زده! کنار کشیده و پایین آمدیم. با اینکه صدا شدید بود ولی هیچ اثری از له شدگی نبود. اشاره کردم به راننده کامیون که چیزی نشده! نگران نباش! ولی وقتی نشستم داخل ماشین از ترس، فشارم افتاده بود و نمیتوانستم جم بخورم! راننده مذکور که صد البته نگران قضیه بود، به خودش زحمت نداد که پایین بیاید. اشاره کردم که برود حالمان خوب است. بوقی زد که یعنی خیلی مخلصیم دااااش و رفت!

نتیجه اخلاقی: کتابداران، انسانهای فرهیخته ای هستند که هنگام تصادف از لایه متمدن خود خارج نمی شوند و اهل یقه گیری هم نیستند و در مواقع رخداد چنین بحرانهایی تلاش می کنند تقش کتابداری اجتماعی را به خوبی ایفا کنند!

/ 0 نظر / 64 بازدید