همراه با انجمن رشته مان

امروز عصر در دفتر انجمن کتابداری ایران اعضای هیات مدیره چهارم و هیات مدیره منتخب در دور جدید گردهم آمدند و از فعالیتهای انجمن گفتند. در این جلسه بعد از مدتها آقای دکتر مرادی عزیز را هم دیدیم که واقعا نگران و دلتنگش شده بودیم. شوق کار داوطلبانه و انجمنی همه را کنار هم آورده بود و این حس قشنگی را در وجودم ایجاد میکرد. با نظر اعضای هیات مدیره جدید که حق رای داشتند رئیس و نایب رئیس و دبیر انجمن تعیین شدند. آقای دکتر رضایی شریف ابادی مجددا ریاست انجمن را بر عهده گرفتند. آقای دکتر افشار نیز نائب رئیس و خانم مریم اسدی هم دبیر انجمن شدند. ضمن تبریک به این عزیزان برای انجمن و علاقه مندان به ان ارزوی توفیق داریم. اکنون انجمن نیازمند مشارکت و همکاری بیشتر اعضاست. اعضایی که سرمایه های انجمن محسوب می شوند. امید که با همه مشغله هایی که اعضای انجمن دارند بتوانند یاریگر  انجمن حرفه ای خود باشند. 

/ 0 نظر / 80 بازدید