كتابخانه تلفني

با يك تلفن به كتاب مورد نظر خود دسترسي داشته باشيد. اين ابتكار را براي اولين بار، مشهديها جامه عمل پوشاندند. كتابخانه سياري كه زير نظر كتابخانه آستان قدس مي باشد به ارائه اين خدمت به علاقه مندان مطالعه و كتاب مي پردازد.البته اين كارجالبي است . هم براي تبليغ كتابخواني است، هم براي كساني كه امكان دسترسي به كتاب را ندارند يا دچار ناتواني جسماني درمراجعه به كتابخانه هستند مي تواند سودمند باشد. كلي فايده ديگري هم دارد كه حتما خودتان بهتر حدس مي زنيد. راستي… اين مساله را ،قبل ازاينكه در مشهد اجرا شود،چند ماه پيش دريك محفل دوستانه غيركتابدارانه مطرح كرديم، البته اين محفل ققنوس نبود،به چشم يك آدم نادان به ما نگريستند و بعد شليك خنده فضا را پركرد. آيا واقعا اين كار خنده دار و مسخره است يا… بگذريم!

/ 0 نظر / 66 بازدید