کتابدارانه ها

لطفا کتابداران نخوانند!

رندی می گفت:(( روزی به کتابخانه دانشگاه... در تهران رفتم تا از رساله های دفاع شده موجود در کتابخانه برای کار خودم استفاده کنم. علی رغم اینکه عضو طرح غدیر بودم ولی کتابداران گفتند که این کتابخانه( که نامش در لیست کتابخانه های سرویس دهنده هم بود) به شما در این مورد سرویسی نمی دهد. نه توانستم زیراکس بگیرم و نه رساله را امانت ببرم( که البته به صورت قانونی طبیعی بوده). در حال فکر کردن به این بودم که چطوری کتابدار را راضی کنم که ناگهان فکری به خاطرم رسید. دوربین دیجیتال کوچکی داشتم که همیشه همراهم بود. گفتم حداقل میتوانم داخل کتابخانه رساله را بخوانم؟ کتابدار مانع نشد و رساله را امانت داد. من هم رساله را به خلوت ترین گوشه کتابخانه بردم و در عرض ۱۵ دقیقه با دوربینم از تمام صفحات عکس گرفتم! کاملا شفاف و خواندنی! البته کمی از کاری که کرده بودم دچار عذاب وجدان شدم و دست آخر به کتابدار گفتم که چه کرده ام! کتابدار پس از کمی فکر گفت: خب... به صراحت در قانون و بخش نامه ای که به ما رسیده نگفته اند نمیتوانید از صفحات کتاب یا رساله عکس بگیرید. کار شما مانعی ندارد. به همین راحتی و سادگی رساله کاملی را با بدون هزینه کپی زدم و فایلش را به صورت پی دی اف در آوردم و به دوستانی هم که میخواستند فایل را دادم!)) عرض نکردیم کتابداران نخوانند؟!

جلسه دفاع از رساله

روز یکشنبه آتی یعنی ۱۹ آذرماه خانم فاطمه باجی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز از رساله خود تحت عنوان: بررسی گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتابهای مناسب دانش آموزان این دوره معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک دفاع خواهد کرد. ساعت برگزاری این جلسه دفاعیه یازده و سی دقیقه و مکان برگزاری در تالار دکتر پاک سرشت خواهد بود.

این استنادهای بد

یکی از اساتید در حیطه علم سنجی درباره استنادهای مثبت و منفی صحبت می کرد. وی میگفت قرار نیست که همه استنادهایی که به ما می شود در راستای یک تحقیق و مثبت باشد. گاهی  اوقات افرادی به یکدیگر به این خاطر استناد می دهند که کارشان هیچ ربطی به یک موضوع تحقیق ندارد و به نوعی رد کردن کار آنهاست. وی نقل میکرد چندی پیش دونفر در حیطه ... به عنوان پراستنادترین نویسندگان ایرانی معرفی شده اند و تشویق های کلان گرفتند. تا اینکه مشخص شد یکی از آنها به  این دلیل زیاد مورد استناد واقع شده که کارش در واقع توسط دیگران مورد نقد قرار گرفته  و ایرادهایی به آن وارد شده است. به این حالت استناد- استناد منفی گفته می شود. یعنی استناد می شود که کاری مورد نقد قرار بگیرد نه اینکه تایید شود. پس اگر دیدید استنادها به افراد زیاد شده دلیل بر تایید قطعی کار آنها نیست باید بررسی شود که آيا واقعا کارشان مرتبط با یک موضوع تحقیق بوده یا اینکه استناد منفی گرفته اند؟

/ 0 نظر / 63 بازدید