امروزدر انجمن

امروز برخلاف هميشه ساعت 20/10شروع شد.قرار شد يك نفررا به هسته كارآفريني به عنوان رابط بخش خودمان بفرستيم. بعدش نوبت رسيد به ارسال يك نفربه كلاس صفحه آرايي كه مخصوص نشريات دانشجويي بود. خانم صابري اين امر خطير را به جان خريد وقرار شد ايشان دراين كلاس حاضرشود. بعد قرارشد كه اعضاي فعال انجمن را يك بلايي سرشان بياورند! همه چيز را كه نمي شود گفت! يكسري برنامه هم براي اين ترم و ترم بعدي ريختيم. قرار شد دوشنبه هم براي وبلاگ انجمن تصميم جدي بگيريم. خب،همين! فقط آخر سر يادآوري شد كه امروز نمايشگاه كتاب تهران افتتاح مي شود. اول همه آه كشيديم و بعد آرزو كرديم كه ناشران فروش نداشته باشند! به قول آقاي حميدي تنها كاري كه مي توانستيم بكنيم!

/ 0 نظر / 72 بازدید