هجی کردن ات ساین

کار در روابط عمومی علیرغم حجم زیاد کارها گاهی خاطراتی را می سازد که بامزه است. یکی از کارهایی که همکاران اینجا انجام می دهند هماهنگی بازدید مدارس است. دیروز دیدم کارشناسمان صدای خنده اش بلند شد! وقتی قضیه را پرسیدم گفت معاون فلان مدرسه که می خواست درخواست بازدید را ایمیل کند از من پرسید که لطفاً ات ساین را اسپل (هجی) کنید! چیزی نداشتم بگویم!

/ 0 نظر / 115 بازدید