مجله الكترونيكي چيست؟

438801231


يك مجله الكترونيكي نشريه‌اي است كه ويژگيهاي مجلات چاپي را حفظ نموده، با عنواني مشخص در شماره‌هاي پياپي و منظم از نويسندگان گوناگون به صورت الكترونيكي توليد و توزيع مي‌شود و داراي قابليتهاي مختلف جستجو ، ذخيره ، چاپ و بازيابي اطلاعات بوده و همواره روزآمد باشد. نوع اينترنتي اين مجلات را مجلات اينترنتي مي‌گويند. انواع مختلفي از اين مجلات به صورت لوح هاي فشرده (CD)، سايتهاي اينترنتي، پايگاههاي اطلاعاتي و .... وجود دارد كه همراه با نسخه چاپي منتشر ‌مي‌شود. لازم به ذكر است گاهي از روي اشتباه عبارت مجلات الكترونيكي به منظور تعريف مجلاتي كه به طور محض ديجيتالي هستند و فقط به صورت پيوسته وجود دارند و نسخه‌ چاپي از آنها منتشر نمي‌شود نيز اطلاق مي‌گردد.
تقسيم‌بندي مجلات الكترونيكي
بطور كلي مجلات الكترونيكي بر اساس روش تهيه و سفارش، نوع اطلاعات و قالب ارائه آنها به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شود:
• بر حسب روش تهيه و سفارش :
o اشتراك كامل مجله
o دريافت مقالات مورد درخواست به جاي مجلات
o انعقاد قرارداد با مدت معين (كمتر از مدت اشتراك كامل)
o رايگان
• بر حسب نوع اطلاعات :
o حاوي متن كامل (full text) مقالات مجلات
o حاوي اطلاعات كتاب‌شناختي (bibliographic) و يا چكيده مقالات
• بر حسب قالب (format) اطلاعات :
o با استفاده از شبكه گسترده جهاني (Internet) به صورت (online)
o لوح فشرده (CD) بصورت(off line)
o نصب قفل سخت افزاري و استفاده از شبکه محلي

به نقل ازسايت مؤسسه علمي دانش پژوهان برين
http://www.daneshpajoohan.com


/ 0 نظر / 1358 بازدید