برنامه همایش هشتم دانشگاه الزهرا

برنامه روز اول هشتمین همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س). 19 اردیبهشت ماه 1386"

آرشیو،کتابخانه و موزه : وجوه اشتراک و افتراق

 

قرآن و سرود جمهوری اسلامی و سرود دانشگاه الزهرا(س) ................................... 8:45- 8:30

سخنرانی سرکار خانم دکتر مباشری(ریاست دانشگاه الزهرا(س)............................ 9:00- 8:45سخنرانی دبیر همایش......................................................................................................... 9:10-9:00

سخنرانی جناب آقای دکتر اسلامی(نماینده وزارت علوم)....................................... 9:25- 9:10

سخنرانی سرکار خانم دکتر ایزدی(رئیس همایش) ................................................. 9:40- 9:25

سخنرانی جناب آقای دکتر رضایی (دبیر کمیته علمی همایش)......................... 10:00- 9:40سخنرانی جناب آقای فراستی(سخنران علمی آرشیو).......................................... 10:20-10:00

پذیرایی ...... ....................................................................................................................... 11:05-10:20

 

       نشست اول : ( اعضای هیئت رئیسه: دکتر غائبی،دکتر فدایی عراقی،دکتر کامران)

 مقاله اول : لیلا سودبخش و مرضیه مرادی ........................................................... 11:25- 11:05

مقاله دوم : غلامرضا عزیزی ........................................................................................ 11:45- 11:25

مقاله سوم : حیدر مختاری و حسین مرادی مقدم............................................... 12:05- 11:45

مقاله چهارم : علی ولی نژاد و پریسا پاسیار ............................................................ 12:25- 12:05

پنل پرسش و پاسخ اول .............................................................................................. 12:55- 12:25

ناهار و نماز ...................................................................................................................... 14:00-  12:55

     نشست دوم : ( اعضای هیئت رئیسه: دکتر رضایی، آقای فراستی، خانم اندامی)

 مقاله پنجم : جلیل قانی دهکردی و محمد جواد آل مختار .............................. 14:20- 14:00

مقاله ششم : نجمه کاراندیش .................................................................................... 14:40- 14:20

مقاله هفتم : علی منصوری و میترا پشوتنی زاده ................................................. 15:00- 14:40

مقاله هشتم : فرامرز سهیلی و لیلا خلیلی و معصومه دالوند .............................15:20- 15:00

پذیرایی .............................................................................................................................15:35- 15:20

پنل پرسش و پاسخ دوم ............................................................................................. 16:05- 15:35

 

"برنامه روز دوم - 20 اردیبهشت ماه 1386"

آرشیو،کتابخانه و موزه : وجوه اشتراک و افتراق

 

قرآن، سرود جمهوری اسلامی و سرود کتاب ........................................................... 8:40- 8:30

سخنرانی جناب آقای جواهری (سخنران علمی موزه) .............................................9:00- 8:40

      نشست سوم : ( اعضای هیئت رئیسه : آقای فراستی، آقای جواهری، مهندس فرزام)

 مقاله نهم : امیرحسین رجب زاده عصارها و ملیحه اکثری ................................ 9:20- 9:00

مقاله دهم : وحید طهرانی پور ................................................................................... 9:40- 9:20

مقاله یازدهم : نجمیه طوسی ...................................................................................... 10:00- 9:40

مقاله دوازدهم : رزیتا میری ...................................................................................... 10:20- 10:00

پنل پرسش و پاسخ سوم ............................................................................................11:00 - 10:20

پذیرایی ........................................................................................................................... 11:35 - 11:00

       نشست چهارم : ( اعضای هیئت رئیسه :دکتر رضایی شریف آبادی، دکتر نورالله مرادی ، دکتر کیانی خوزستانی)

 مقاله سیزدهم : صادق الماسی و محمد علی برومند .............................................12:00- 11:40

 مقاله چهاردهم : امیر اصنافی و مریم پاکدامن و سپیده فهیمی فر ................12:20- 12:00

مقاله پانزدهم : علی اکبر صفی پور ............................................................................ 12:40- 12:20

مقاله شانزدهم : نورالله کرمی و صادق الماسی زفره ..............................................13:00- 12:40

پنل پرسش و پاسخ چهارم ........................................................................................... 13:40- 13:00

ناهار و نماز .......................................................................................................................... 14:45- 13:40

 موسیقی ............................................................................................................................ 15:20- 15:05

اختتامیه و اهدای جوایز ....................................................................................................16:30-15:20

 با سپاس از خانم پاکدامن برای ارائه برنامه:

http://peikeketabdari.blogfa.com/post-110.aspx

/ 0 نظر / 75 بازدید