روزنگار یک سرانجام (5)

1: از آنجایی است که این چند شب در جمع دوستان غیر کتابدار هستیم و به قول معروف درخوابگاهشان تلپ، Telep، شده ایم، دیدیم که یکی از این دوستان بدجوری در حال غرولند کردن زیرلبی است و میگوید چرا ساینس دایرکت باز نمی شود؟ مقاله ای که ظهر باز کردم الان باز نمیشه کلمه عبور می خواهد! تازه متوجه شدیم که چه شده! ظاهراً اینترنت محیط جدید، ارتباطی با آی پی دانشگاه ندارد و دانشجوها نمیتوانند از پایگاههای اطلاعاتی استفاده کنند. در قالب یک کتابدار برایشان توضیح دادیم که چه روی داده و دلیل این قضیه چیست! با حیرت به این بحثهای کارشناسی گوش کردند. بعد از فرصت استفاده کردیم و دوره کوتاه مدت مجلات الکترونیکی رایگان را در عرض بیست دقیقه به مرحله اجرا گذاشتیم و همه را به سمت پایگاههای داوج و اوپن جی گیت رهنمون گشتیم!وظیفه خطیر کتابدارانه، زمان و مکان نمی شناسد! هر کاربری اطلاعاتش!

2: از صبح ساعت هشت در حال دویدن هستیم. آنهم در این هوای شرجی! باورمان نمیشد که هوا یکدفعه اینقدر شرجی شود. دیشب که خیلی خنک بود. صبح با آقای دکتر حیدری صحبت کردیم که اگر امکان دارد کتابخانه مرکزی برای تسویه حساب با بنده همکاری کند. آقای دکتر حیدری لطف کردند و قبول کردند فعلا بدون نسخه صحافی شده تسویه حساب انجام شود. سریع به سازمان مرکزی رفتیم. خوشبختانه همه امضاهای مربوط در مدت زمان یک ساعت گرفته شد. نسخه های تز را توزیع کردیم. کارت دانشجویی را هم تحویل دادیم. همه مدارک کامل شدند...

3: پایان 24 سال تحصیلات مستمر و به قول آقای دکتر زین العابدینی تحصیلات آکادمیک!

4: این راه ما بود...

تبصره: وقتی هم کوپه ایها در سفر بازگشت، هم زبانت نباشند، راحت به تخت بالا میروی و تا صبح مثل مرده ای که حالش خوب است، میخوابی!

/ 0 نظر / 73 بازدید